Alla har vi en berättelser vi bär med oss från livet.

Covus grundades 2018 med visionen om en värld där killar och tjejer vågar berätta vad de känner och visa vem de verkligen är. Vi är en ideell organisation som jobbar med att engagerar ungdomar till att #vågaberätta i syfte att förebygga psykisk ohälsa och motverka talrädsla.

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som påverkar unga som vuxna. Enligt en rapport av Folkhälsomyndigheten gjord år 2018 har 25% av alla Sveriges ungdomar (16-29 år) nedsatt psykiskt välbefinnande och antalet självmord i Sverige har legat på över 1200 de senaste åren.

Samtidigt visar en UR studie att var femte skolelev hellre stannar hemma än håller skolpresentation, på grund av att de inte vågar.  Denna typ av talrädsla påverkar inte bara elevers skolbetyg men även deras möjligheter till ett lyckat arbetsliv i framtiden.

  • Föreläsningar. Covus föreläser inför unga såväl som vuxna om skam, sårbarhet och de förväntningar som vi alla har på oss. Vi tror att det är otroligt viktigt att visa att man inte måste leva upp till de destruktiva förväntningar som samhället sätter på oss. Vårt fokus måste alltid, oavsett situation, riktas mot att må bra.

  • Workshops. Talrädsla kan verka ofarligt, men här ser vi ett problem. Om man inte vågar prata inför sina klasskamrater eller arbetskollegor, hur ska man då våga berätta om det jobbigaste och svåraste när det kommer till känslor och psykisk ohälsa? Därför utbildar Covus högstadie-, gymnasieungdomar och företag, i Sårbarhetsträning. Med syftet att stärka gruppdynamiken och deltagarnas självförtroende, samt motverka talrädslan blir berättandet lättare. Samtidigt så vågar de misslyckas, uttrycka känslor och prata inför grupp, vilket är egenskaper som är nödvändiga i såväl det privata livet som i arbetslivet. 

  • Podcast. För att alltid finnas till hands när en ensam själ behöver finna tröst och hopp lanserade vi Sårbarhetspodden under våran 2020, med syftet att sprida förebilders lärdomar. Podcasten behandlar allt från förväntningar och skam, till sårbarhet och motgångar. Deltagare och intervjuobjekt sträcker sig från VD:ar, atleter, och psykologer, till vanliga ungdomar med egna erfarenheter.

  • Covus Family. Vi erbjuder ett kostnadsfritt medlemskap där vi tillsammans med lokala aktörer anordnar aktiviteter för att främja den  såväl psykiska som fysiska hälsa hos våra medlemmar.

  • Sårbarhet: När vi öppnar upp oss om hur vi mår så är vi sårbara, vilket är något som kräver mycket mod.

  • Mod: När vi vågar öppna upp oss är vi väldigt sårbara. Det kan kännas oerhört läskigt, likt ett fallskärmshopp.

  • Styrka: Att våga öppna upp sig och visa sig sårbar är ett bevis på styrka.

Att #vågaberätta är väldigt sårbart och modigt. Vi uppmuntrar de ungdomar vi bemöter dagligen att se detta som en styrka istället för en svaghet.

Team Covus

Gör skillnad, på riktigt

Känner du igen svårigheterna med talrädsla och psykisk ohälsa på din skola? 

Vi kommer gärna och föreläser hos er. Kontakta oss för mer information gällande prisförslag och upplägg.

Morgondagens ledare består av nutidens ungdomar. För att påverka framtidens ledare måste vi värna om våra unga.

Kontakta oss för att skapa ett skräddarsytt samarbete som passar just er.

Ungdomar behöver Förebilder som vågar dela med sig av erfarenheter och lärdomar, och som vågar prata känslor och motgångar.

Kontakta oss för att gästa på podden och inspirera unga.

Vill du göra skillnad för andra samtidigt som du driver UF? Samarbeta med Covus och börja göra skillnad på riktigt.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ett samarbete med Covus kan gynna ert UF.

Covus i media

Skänk en gåva

Alla pengar går oavkortat till Covus verksamhet.
Swish: 123 303 02 69
Bankgiro: 5300 – 3232

Skänk en gåva

Alla pengar går oavkortat till Covus verksamhet.

Swish: 123 303 02 69
Bankgiro: 5300 – 3232

Copyright Covus 2020 © All rights Reserved.
×
×

Kundvagn