Visionen

Vi ser en värld framför oss där vi vågar prata om våra motgångar och känslor. En värld där sårbarhet, motgångar och misslyckande ses som en styrka.

Missionen

Ingen ska behöva känna sig så ensam att de tar sitt liv. När fler vågar dela med sig av sitt mörker når vi ut till de som känner sig ensammast.

Covus
Sårbar är stark

Vad som började med några vänner som samlades för att minnas förlusten av en nära vän är idag en ideell organisation som jobbar för ungdomars psykiska hälsa.

Idag jobbar vi för att fler ska våga omfamna sin sårbarhet och berätta om sina motgångar och misslyckanden. Vi driver olika stödverksamheter i form av en plattform med berättelser av människor, vi organiserar samtalsgrupper och workshops för unga, poddar med förebilder, och föreläser.

Genom kraften i att våga berätta vill vi minska ensamheten som man kan känna när man går igenom en tuff period eller motgång, och samtidigt skapa ett samhälle där sårbarhet ses som en styrka.

Idag fokuserar vi så mycket på att vara självständiga att vi blir ständigt själva. Detta leder till ensamhet som i sin tur leder till psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som påverkar unga som vuxna. Enligt en rapport av Folkhälsomyndigheten gjord år 2018 har 25% av alla Sveriges ungdomar (16-29 år) nedsatt psykiskt välbefinnande och antalet självmord i Sverige har legat på över 1200 de senaste åren.

Samtidigt visar en UR studie att var femte skolelev hellre stannar hemma än håller skolpresentation, på grund av att de inte vågar.  Denna typ av talrädsla påverkar inte bara elevers skolbetyg men även deras möjligheter till ett lyckat arbetsliv i framtiden.

“Your story has the power to move the world, you won’t know where it leads until you tell it.”

Covus grundades 2018 med visionen om en värld där människor vågar berätta vad de känner och visa vem de verkligen är. Vi är en ideell organisation som jobbar med att engagera ungdomar till att våga berätta i syfte att förebygga psykisk ohälsa och motverka talrädsla. Vi vill nå ut till ungdomar som känner sig ensamma och ge dem perspektiv och hopp, visa dem att det finns andra som känner och går igenom liknande saker.

  • Föreläsningar. Covus föreläser inför unga såväl som vuxna om skam, sårbarhet och de förväntningar som vi alla har på oss. Vi tror att det är otroligt viktigt att visa att man inte måste leva upp till de destruktiva förväntningar som samhället sätter på oss. Vårt fokus måste alltid, oavsett situation, riktas mot att må bra.

  • Workshops. Talrädsla kan verka ofarligt, men här ser vi ett problem. Om man inte vågar prata inför sina klasskamrater eller arbetskollegor, hur ska man då våga berätta om det jobbigaste och svåraste när det kommer till känslor och psykisk ohälsa? Därför utbildar Covus högstadie-, gymnasieungdomar och företag, i Sårbarhetsträning. Med syftet att stärka gruppdynamiken och deltagarnas självförtroende, samt motverka talrädslan blir berättandet lättare. Samtidigt så vågar de misslyckas, uttrycka känslor och prata inför grupp, vilket är egenskaper som är nödvändiga i såväl det privata livet som i arbetslivet.

  • Podcast. För att alltid finnas till hands när en ensam själ behöver finna tröst och hopp lanserade vi Sårbarhetspodden under våran 2020, med syftet att sprida förebilders erfarenheter och lärdomar. Podcasten behandlar allt från förväntningar och skam, till sårbarhet och motgångar. Deltagare och intervjuobjekt sträcker sig från VD:ar, atleter, och psykologer, till vanliga ungdomar med egna erfarenheter.
  • Sårbarhet: När vi öppnar upp oss om hur vi mår så är vi sårbara, vilket är något som kräver mycket mod.
  • Mod: När vi vågar öppna upp oss är vi väldigt sårbara. Det kan kännas oerhört läskigt, likt ett fallskärmshopp.
  • Styrka: Att våga öppna upp sig och visa sig sårbar är ett bevis på styrka.
Att #vågaberätta är väldigt sårbart och modigt. Vi uppmuntrar de ungdomar vi bemöter dagligen att se detta som en styrka istället för en svaghet.

Team Covus

Team Covus

GÖR SKILLNAD,
PÅ RIKTIGT

Känner du igen svårigheterna med talrädsla och psykisk ohälsa på din skola? Vi kommer gärna och besöker er! 

Kontakta oss för mer information gällande upplägg.

Ungdomar behöver Förebilder som vågar dela med sig av erfarenheter och lärdomar, och som vågar prata känslor och motgångar.

Kontakta oss för att gästa i podden och inspirera unga.

Morgondagens ledare består av nutidens ungdomar. För att påverka framtidens ledare måste vi värna ungas psykiska hälsa.

Kontakta oss för att skapa ett skräddarsytt samarbete som passar just er.

Covus i media

Skänk en gåva

Alla pengar går oavkortat till Covus verksamhet.

Swish: 123 303 02 69
Bankgiro: 5300 – 3232

Skänk en gåva

Alla pengar går oavkortat till Covus verksamhet.
Swish: 123 303 02 69
Bankgiro: 5300 – 3232

Copyright Covus 2021 © All rights Reserved.