TEAM COVUS

OM OSS

Covus är en ideell verksamhet som engagerar ungdomar till att våga berätta i syfte att uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa. Detta gör vi genom att lyfta ungdomars berättelser och erfarenheter kring motgångar för att bryta tabun kring psykisk ohälsa. Vi jobbar även opinionsbildande för att krossa myten om att sårbarhet är en svaghet. Genom att agera som unga förebilder inspirerar och motiverar vi andra till att sätta ord på känslor. 

Kärnvärden

  • Mod: Att våga berätta är någonting som kräver mycket mod. Det kan kännas oerhört svårt och man kanske inte vet hur man ska få fram orden.
  • Sårbarhet: När vi öppnar upp oss om hur vi mår så är vi sårbara, vilket är något som kräver mycket mod.
  • Styrka: Att våga öppna upp sig och visa sig sårbar är ett bevis på styrka.

Vårt arbetssätt genomsyras av våra kärnvärden och vi arbetar aktivt med att nå ut till fler. Vi tror starkt på att sårbarhet är en styrka då det, likt ett fallskärmshopp, kräver mycket mod att uttrycka.

VERKSAMHETEN

Steg 1: Föreläsning

Sårbarhet kan vara svårt att förstå. Hur sårbarhet är en styrka och vad följderna av att inte vara sårbar är några av frågorna vi besvarar i vår föreläsning. Vi inspirerar och engagerar ungdomar till att våga öppna upp sig och berätta om sina känslor och erfarenheter.

Steg 2: Personlig utveckling

Det är inte alltid lätt att prata om känslor, därför utbildar vi ungdomar mellan 13 och 18 i sårbarhet. I vår utbildning utmanar vi ungdomars talrädsla och stärker deras självförtroende. I slutet ser vi till att de bemästrar verktygen som behövs för att våga prata känslor.

Covus i media

Skänk en gåva

Alla pengar går oavkortat till Covus verksamhet.
Swish: 123 303 02 69
Bankgiro: 5300 – 3232

Skänk en gåva

Alla pengar går oavkortat till Covus verksamhet.

Swish: 123 303 02 69
Bankgiro: 5300 – 3232

Copyright Covus 2019 © All rights Reserved.
×
×

Cart